Vacancies Utrecht University School of Economics

Vacancies

Stage WRR-project ‘Onderneming en Maatschappij’

Type:
Description

Het bedrijfsleven is een onmisbaar onderdeel van de maatschappij. Ondernemingen voorzien in maatschappelijke behoeftes met hun diensten en producten en dragen bij aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Tegelijkertijd kunnen ondernemingen de samenleving tekort doen, bijvoorbeeld wanneer hun producten slecht zijn voor de volksgezondheid, productiemethodes niet duurzaam zijn of wanneer ze belasting ontwijken. Hoe kunnen bedrijven floreren én optimaal bijdragen aan de Nederlandse samenleving? Dat is de centrale vraag van het WRR-project Onderneming en Maatschappij.

In dit onderzoek kijken we dus naar de maatschappelijke betekenis en positie van het Nederlandse bedrijfsleven. In de afgelopen decennia lijkt veel veranderd op dit gebied. Het spanningsveld tussen maatschappelijke belangen en bedrijfsbelangen lijkt te verscherpen door globalisering, flexibilisering, de toenemende invloed van financiële motieven. Tegelijkertijd nemen bedrijven zelf initiatief om bij te dragen aan de publieke zaak, waardoor deze belangen mogelijk meer in elkaars verlengde komen te liggen. Bovendien liggen bedrijven onder een maatschappelijk vergrootglas als het gaat om bijvoorbeeld duurzame economische ontwikkeling, het tegengaan van ongelijkheid en het verbeteren van de kwaliteit van werk. Wat mag de Nederlandse samenleving verwachten van de maatschappelijke rol van ondernemingen? En wat kunnen en willen bedrijven zelf?

Een goede verhouding tussen bedrijfsleven en samenleving is in groot belang van beide, maar geen vanzelfsprekendheid. De WRR heeft dit project opgenomen in het werkprogramma om bij te dragen aan het debat over hoe deze verhouding toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Over de stage
De stagiair maakt deel uit van een projectteam van ongeveer 4-5 personen. Het werk bestaat onder meer uit het doen van onderzoek, het afnemen van interviews, het maken van gesprekverslagen en het organiseren van bijeenkomsten.

Profile

De stagiair die we zoeken:
• Zit in het laatste jaar van de bachelor- of in de masterfase van een voor dit onderzoek relevante opleiding.
• Is in staat relatief zelfstandig onderzoek te doen en literatuur te bestuderen.
• Kan goed schrijven.
• Staat gedurende de gehele stageperiode ingeschreven als student.

Application Procedure

De duur van de stageperiode is drie tot zes maanden. De exacte periode kan worden afgestemd op de studieverplichtingen. De WRR biedt een stagevergoeding aan.

Brief en CV kunnen voor 10 december worden gericht aan:
Dr. Bart Stellinga
stellinga@wrr.nl
Dr. Marthe Hesselmans
hesselmans@wrr.nl

Over de WRR
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering. Het bureau van de WRR staat de Raad bij in zijn taak de regering, het parlement en de samenleving te informeren en te adviseren over strategische langetermijn vraagstukken. Het ontwikkelen, ontsluiten en verbinden van op vele plaatsen aanwezige kennis ten behoeve van het regeringsbeleid is een kerntaak van de WRR. De onderwerpen waarover we adviseren zijn sectoroverstijgend en hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee de regering nu of in de toekomst te maken kan krijgen. Denk daarbij aan thema’s als de rechtstaat, kwaliteit van het openbaar bestuur, migratie, maatschappelijk onbehagen en duurzaamheid. Bij de WRR werken we in projectteams, veelal onder leiding van een raadslid en een projectcoördinator van de wetenschappelijke staf. Meer informatie is te vinden op de website https://www.wrr.nl.

Preference for bachelor or master student:
No preference
Starts:
to be determined
Length:
3 - 6 months
Occupation:
Fulltime
Language:
Dutch
Compensation:
paid
Apply Before:
10/12/2021

Organisation

Name:
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Address
Buitenhof 34
2513 AH Den Haag
Website:
Link to the vacancy

Contact details

Name:
dr. Marthe Hesselmans
Email:
hesselmans@wrr.nl
Address
Buitenhof 34
2513 AH Den Haag
Telephone:
070 356 4600